پیگیری اصلاحات تنها گزینه موجود

پس از استقرار دولت جدید روحانی فشارها از داخل و خارج ابعاد تازه ای یافته است. از سویی حکومت راست افراطی ترامپ در امریکا با طرح مطالبات جدید و تهدید و تحریم کوشیده تا فروشنده هرچه بیشتر تسلیحات در منطقه باشد و بحران آفرینی نماید و از دیگر سو افراطیون راست داخلی ( همفکران و یاران ترامپ) از فضای پیش امده سود برده و با انواع فشارها خواستار خروج از برجام گردیده و با ایجاد تشنج در داخل و خارج تلاش دارند دوران سودجویی های کلان گذشته را احیا نمایند.

راست داخلی تلاش مینماید تا با تشدید بحران اقتصادی ( باکمک عوامل خود درعدم پرداخت دستمزدها و حتی سپرده های بانکی مردم و غیره ) تنش افزایی کرده و دولت روحانی را ناکارآمد جلوه دهد.

راست تندرو زیر نظرو چتر رهبری و پوشش اومیکوشد از هرگونه اصلاح اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی جلوگیری نماید.

متاسفانه روحانی در موارد متعدد تسلیم فشارهای افراطیون داخلی گردیده و مصلحت اندیشی مینماید و این خود موجب ایجاد دلسردی و نگرانی گردیده است . توده ی مردمی که با جان ودل از او حمایت کردند ، اینک خواستار اجرایی شدن وعده هایی هستند که چشم امید به آن دوخته بودند.

هنوز هم مردم درانتظار هستند و نیک میدانند که تنها گزینه مطلوب در شرایط بحرانی کشور و منطقه گذر از طریق اصلاحات است.

Advertisements

آقای روحانی اینک نوبت شماست

مردم کشورمان از پیر و جوان، زن و مرد ، داخل و خارج نشین، با تمام انرژی  و درایت خود به میدان آمدند تا با حمایت از شما ، در جهت تحقق شعارها و تعهداتی که داده اید بتوانید گام بردارید. به یاد داشته باشید که تنها با اتکا و حمایت اکثریت این مردم ، همانگونه که توانستید پیروز میدان انتخابات گردید ، میتوانید سد های پیش رو را در هم شکنید تا نام نیکی از خود در مزرع دلها بنشانید. با این حمایت گسترده ، شاید دیگر اظهار در اختیار من نیست و نمیگذارند ، محلی از اعراب نداشته باشد.

 و اینک نوبت شماست که در عرصه های گوناگون گام نهید: از جمله:

رفع حصر و محدودیت ها از رهبران جنبش مردمی و تلاش مجدانه برای آزادی زندانیان سیاسی همانگونه که وعده داده اید.

حذف فضای پلیسی و امنیتی در کشور و اجرای آزادیهای مصرح در قانون اساسی موجود ، آزادی رسانه ها و تشکل ها بدون بگیر وببند های جاری و مرسوم، که قول آنرا در منشور شهروندی داده اید.

تلاش مجدانه برای رفع محدودیت ها و محرومیت ها از زنان و احقاق حقوق ملیت ها و مذاهب گوناگون، آنطور که تاکید نموده اید.

جلوگیری از فساد و رانت خواری در کل کشور و تمامی دستگاهها و ارگانها واخذ مالیات واقعی از  تمامی بنگاه ها ، علیرغم وابستگی آنها، تا بتوان با ایجاد فضای کار و اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی در جهت رفع محرومیت ها کوشید ، آنگونه که برآن تاکید داشته اید.

تعامل و مذاکره با کشورهای همسایه و منطقه و کل جهان با حفظ عزت و منافع کشور ، و جلوگیری از خروج سرمایه ی مالی و انسانی این مردم در جهت کمک به دیکتاتوران و تند روها، که میتواند موجب رفع فشارها و اعتراضات جهانی گردد. شما قول تعامل و رفع تحریمها را داده اید که تنها از این راه ممکن است. .و … و …

حمایت قاطع مردم را دارید ، پس گام به پیش بردارید که اینک نوبت شماست.

شرکت در انتخابات و رای به روحانی

اندر لزوم شرکت در انتخابات و گزینش حسن روحانی فراوان سخن گفته شده و مطالب نگاشته شده است. در این کوتاه نوشته باز هم از تکرار ملول نگردیم.

اگر بازگشت به تحریم های جهانی و هراس از تهاجم نظامی را به زیان مردم و کشورمان میدانیم به روحانی رای بدهیم.

اگر رشد جهشی تورم و افزایش بهای کالا ها وخدمات و کاهش چشمگیر چند باره ی ارزش پول ملی را نمیخواهیم به روحانی رای بدهیم.

اگر تداوم چپاول ثروت های ملی و رانت های بی حساب و کتاب را ظلمی فاحش میدانیم به روحانی رای بدهیم.

اگر گسترش تنش با کشورهای همسایه و منظقه  و احتمالا جنگی نیابتی را نمیخواهیم بر کشورمان تحمیل گردد به روحانی رای بدهیم .

اگرفزونی فضای امنیتی و پلیسی و خفقان را دوست نداریم به روحانی رای بدهیم.

اگر مایل به کاهش نقش نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست و فرهنگ هستیم به روحانی رای بدهیم.

و سرانجام اگر خواستار آن هستیم که گام به گام  در جهت اصلاح ساختار حکومتی و حرکت به سوی جامعه ای آزاد و دموکراتیک قدم نهیم به روحانی رای بدهیم.

انتخابات در این مرحله دارای ویژگی ها و حساسیت های تعین کننده است، با شرکت درآن و رای به روحانی حرکت به سوی اصلاحات بنیادین را تداوم بخشیم.

روز جهانی زحمتکشان را پاس داریم

مبارزه ی زحمتکشان جهان برای رفع ستم و استثمار همچنان  تداوم دارد و سرانجام به سر منزل مقصود خواهد رسید.

در کشورمان ایران با کمال تاسف هنوز روز کارگران بعنوان تعطیل رسمیت نیافته و آنها برای ابراز خواستهای قانونی و به حق خویش با مشکلات جدی و مخالفت ها مواجه هستند.

هنوز تشکل های صنفی آنان با سرکوب مواجه میگردند و برخی از فعالین کارگری و معلمان در زندانها بسر میبرند.

حداقل دستمزد تعین شده برای سال نود و شش با افزایش ناچیز بالغ بر نهصد و سی هزار تومان در ماه تعین گردیده که هرگز پاسخگوی زندگی انسانی برای کارگران و خانواده ی آنها نمی باشد و فاصله ی بعیدی با خط فقر اعلام شده دارد.

زحمتکشان کشورمان در روز اول ماه می بار دیگر خواستهای مرحله ای خود را اعلام و با مبارزات پیگیر خود تا تحقق آنها از پای نخواهند نشست.

رسمیت یافتن و تعطیلی اول ماه می و آ زادی برگزاری میتینگ  و راه پیمایی.

افزایش حداقل دستمزد ها متناسب با یک زندگی انسانی و آبرومند.

لغو فوری قراردادهای سفید امضا.

پرداخت دستمزد های معوق و به روز رسانی آن.

حق برخورداری از اعتصاب و اعتراض های صنفی و سیاسی و اجتماعی از طریق تشکل های خود از اهم خواستهای زحمتکشان کشورمان می باشد که باید به رسمیت شناخته شود.

زحمتکشان کشورمان که نقش اساسی در تولید ثروت های کشور را دارند با اتحاد و همبستگی خود میتوانند  و باید با هوشیاری و درک شرایط موجود ، پیگیر خواستهای قانونی خود باشند.

روز زحمتکشان جهان فرخنده باد

شرکت در انتخابات گامی به سوی اینده

سرانجام شورای فرمایشی نگهبان (علیرغم میل آنها و عوامل پشت صحنه) در زیر فشار افکار عمومی ناچار به تایید صلاحیت حسن روحانی گردید.

اینک با نگاهی گذرا به کارنامه ی روحانی و رقبای او میتوان به این نتیجه ی تعین کننده رسید که باید درانتخابات پیش رو بشکل گسترده شرکت و به روحانی رای داد.

دولت روحانی علیرغم اینکه نتوانست به دلیل اختیارات محدود و فشارهای بسیار دولت در سایه ( بیت رهبری و سپاه و سایر نهاد های زیرجمع) به برخی از وعده های انتخاباتی اش عمل نماید ، از قبیل:

رفع حصر از رهبران جنبش سبز

اجرایی شدن مواد قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی

رفع محدودیت های اعمال شده اجتماعی و فرهنگی

رفع فضای امنیتی و غیره…

اما او که وارث هشت سال نابسامانی در عرصه های داخلی و خارجی بود، توانست:

در مذاکرات اتمی موفقیت قابل توجهی به دست آورد و علاوه بر آنکه خطر تهاجم نظامی را که بر کشور سایه انداخته بود خنثی نماید ، توانست در جهت رفع تحریم های فلج کننده پیروزی های جدی به دست آورد.

او توانست با انسداد روند رو به رشد تورم و کاهش آن، از رشد جهشی کالا ها و خدمات جلوگیری نماید و ارزش پول ملی را حداقل تحت کنترل گیرد.

در همین دوران او توانست حداقل در مورد افشای چپاول ثروت های ملی و عوارض آن روشنگری نماید و سدی را در خصوص ایجاد نماید و غیره….

نا گفته نماند که این اقدامات تنها با حضور و پشتیبانی توده های مردم و فشار های انها از پایین توانست راهگشا باشد.

واینک در شرایط حساس و تعین کننده ای قرار داریم . راست افراطی در داخل میکوشد با انواع حیل کاندید مورد نظر خود (رییسی ، یکی از جلادان دهه شصت) را به مسند قدرت نشاند تا با یک عقب گرد جدی در داخل و خارج مواجه گردیم تا منافع صاحبان زر و زور تامین و تضمین گردد و هر آنچه رشته شده پنبه گردد.

نیرو هایی هم هستند که همواره چشم امید به بیگانه برای سرنگونی دوخته اند و برایشان کشور وتوده های مردم اهمیتی ندارند، طیف بی تفاوت ها هم در عمل یار ناخواسته آنان محسوب میشوند که البته ارزیابی و تحلیل درستی از شرایط ندارند و بیشتر بر بستر احساس گام می نهند.

شرایط امروز به درستی ایجاب میکند که با شرکت بی شمارمان در انتخابات و رای به روحانی، تداوم گام به گام اصلاحات جهت تغیرات را پی گیریم. به امید آینده

روز جهانی زنان و تداوم مبارزه

هشتم مارس نزدیک است و دگر بار مبارزات زنان برای کسب حقوق برابر و رفع تبعیض ها و تنگ نظری ها در کانون توجه قرار میگیرد. هنوز حتی در کشورهای پیش رفته فاصله ی زیادی تا نهادینه شدن و فرهنگ سازی در این زمینه وجود دارد. در کشورهای عقب افتاده که خوکامگان بر مسند قدرت هستند و از ابزارهای مذهبی هم سود می جویند، زنان از این ظلم مضاعف چه رنجها که متحمل نمیشوند. در کشور ما علیرغم حضور پر رنگ زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و علمی وفرهنگی، بر اساس قوانین موجود و تفاسیر مذهبی و عقب گرد به دوران خان خانی ، دست اورد گذشته آنها نیز از کف رفته است. زنان در کشورمان هرروز در حال مبارزه در اشکال گوناگون آن هستند ، جدالی که به همراه مردان برای دفع ورفع دیکتاتوری مذهبی و در عین حال کاستن از تبعیض های جنسیتی است. مردان باید بدانند که بدون حضور و همدوشی برابر حقوق با زنان هرگز نمیتوان به ایده الهای انسانی دست یافت. در این راستا بکوشیم

درگذشت رفسنجانی و جنبش سبز

حضور گسترده و میلیونی توده های مردم در مراسم در گذشت رفسنجانی ، یکبار دیگرحکایت از زنده و پر جوش بودن جنبش مردمی داشت. جنبشی که علیرغم فتنه نامیدن آن و سرکوب ها و بگیر و ببند ها همچون آتشی در زیر خاکستر دیکتاتوری حاکم ، هر آینه آماده ی شعله ور شدن است .شعارهای سرداده شده و خواستهای مطروحه همگی حاکی از سر زنده بودن جنبش دمکراسی خواه و عدالت جو میباشد.

رفسنجانی چهره ای بود که علیرغم گذشته ی نا مطلوب، در دوران متاخر با حمایت از جنبش اصلاح طلبی و مکراسی خواهی توانست حمایت مردم را جلب و نقش مثبتی را در روند اصلاح پله کانی امور ایفا نماید. برخورد با چهره هایی همانند هرگز نمیتواند یک سویه ومبتنی بر یک دوره ی خاص صورت پذیرد ، چرا که انسانها قابلیت تغیر در مسیر مثبت ویا منفی را دارا میباشد ، تنها یک ارزیابی اصولی و منطقی و متناسب با منافع و مصالح مردم و کشور باید مد نظر باشد.

هنوز به درستی نمیتوان گفت که مرگ او چه تاثیراتی در روند اصلاح طلبی خواهد داشت، اما حضور گسترده و شعارهای مردمی میتواند موجبات وحشت و عقب نشینی خودکامگان قدر قدرت زر و زور را فراهم سازد.